fb

LATEST POST


ON AIR

JADWAL SIAR HARI INI

05.00

Akhlak Karimah

06.00

Risalah

07.00

Kisah Siti Maryam

07.30

Risalah Dunia

08.30

Jurnal Dunia Islam

09.00

Dunia Islam & Kedokteran

09.30

Polisi Sahabat Umat

10.00

Ustaz Kite

10.30

Khazanah Timur Tengah

11.00

Celeb Muslim

11.30

Cahaya Islam

12.00

BUMN Berakhlak

13.00

Risalah Dunia

14.00

Wajah Pesantren

14.30

Film Kisah Sulaiman

15.30

Jurnal Dunia Islam

16.00

Polisi Sahabat Umat

16.30

Cahaya Islam

17.00

Icip-Icip Halal

17.30

Ramadan Kareem

18.00

Dunia Islam & Kedokteran

18.30

Ustaz Kite

19.00

BUMN Berakhlak

20.00

Kisah Nabi Sulaiman

20.30

Risalah

21.30

Jurnal Dunia Islam

22.00

Celeb Muslim

22.30

Khazanah Timur Tengah

23.00

Dakwah Late Night

23.30

Risalah Dunia

00.30

Film Kisah Sulaiman

01.30

Polisi Sahabat Umat

02.00

Kisah Nabi Sulaiman

02.30

Ustaz Kite

03.00

Wajah Pesantren

03.30

Dakwah Late Night

04.00

Icip-Icip Halal

04.30

Ramadan Kareem